บ้านพัดลม
  • บ้านพัดลม ขับเคลื่อนด้วยระบบลาน

    ให้ความเย็นได้จริง ระบบเสถียรดี หมุนแค่ 1-2 รอบ แล้วปล่อย

    ใบพัดจะหมุนอยู่ได้นานเลยครับ