รถทามิย่า
 • รถทามิย่าพร้อมอุปกรณ์ยิง

  ตัวรถจะมาเป็นแผง ให้แกะออกมาก่อนเพื่อประกอบเป็นตัวรถ

  เป็นการฝึกสมาธิและเพิ่มความภูมิใจ

  วิธีเล่น

  เมื่อประกอบเสร็จ ให้ดันตัวยิงเข้าท้ายรถให้ลงล็อก

  หลังจากนั้นบีบตัวยิงเพื่อปล่อยรถ