หุ่นยนต์แปลงร่างเครื่องบิน
  • หุ่นยนต์แปลงร่างเป็นเครื่องบินเจ็ทได้

    ตัวชิ้นงานมีล็อคเวลาแปลงร่างเป็นเครื่องบินทำให้แน่นดีไม่หลุด

    แขน-ขา-ศอก-เข่า ขยับได้ 360 องศา