หุ่นยนต์แปลงร่างรถ
  • หุ่นยนต์แปลงร่างเป็นรถ ตัวนี้สามารถแปลงเป็นรถถังได้

    เนื้องานเป็นพลาสติกอย่างดี มีล็อคแน่นหนาทั้งเวลาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์และรถถัง