เป่าลม-วัว
  • ตุ๊กตาเป่าลม

    มีเสียงปี๊บๆ เวลาบีบครับ